Buổi chia sẻ STEM về Khoa học Tự nhiên

Cách lồng ghép STEM vào chương trình KHTN

Chia sẻ cách tổ chức hoạt động dạy học và trải nghiệm STEM với một số nội dung trong KHTN

Buổi chia sẻ STEM về KHTN - OhStem

Buổi chia sẻ giúp bạn:

  • Biết cách xây dựng hoạt động dạy học STEM trong môn KHTN cho học sinh
  • Tổ chức các hoạt động trải nghiệm STEM thú vị
  • Cách dùng học cụ STEM và các vật liệu để học sinh thực hành thí nghiệm, thay vì học lý thuyết đơn thuần
Chương trình chia sẻ STEM tại OhStem

Thông tin chương trình

Gợi ý nội dung giảng dạy

Chia sẻ hoạt động dạy học STEM gợi ý cho giáo viên môn KHTN, Công Nghệ, Tin học, CLB STEM hoặc các trung tâm muốn tổ chức hoạt động trải nghiệm STEM

Biết cách tích hợp công cụ hiện đại hỗ trợ giảng dạy Khoa học Tự nhiên

Sử dụng bộ công cụ thu thập và phân tích dữ liệu thí nghiệm khoa học một cách trực quan và dễ dàng

Phù hợp chương trình GDPT 2018

Các hoạt động bám theo chương trình GDPT 2018

Tham gia cộng đồng STEM

Giao lưu, học hỏi cùng các chuyên gia và nhiều giáo viên STEM trên cả nước

Video buổi chia sẻ STEM

Nội dung:

  • Giới thiệu bộ công cụ hỗ trợ thí nghiệm khoa học InnoLab (OhStem Education)
  • Cách thức tổ chức hoạt động dạy học và trải nghiệm STEM một số nội dung thuộc chương trình Khoa học tự nhiên

Diễn giả chương trình

ThS. Nguyễn Minh Tú

Chuyên ngành: Lý luận và Phương pháp dạy học bộ môn Vật lí
  • Báo cáo viên tại Hội nghị Giảng dạy Vật lí toàn quốc lần V, VI
  • Giáo viên dạy giỏi cấp Tỉnh
  • Hướng nghiên cứu: Ứng dụng CNTT trong dạy học Vật lí, giáo dục STEM, hướng dẫn học sinh nghiên cứu KHKT, khởi nghiệp
  • Đã hướng dẫn đạt 1 giải Tư, 1 giải Ba Cuộc thi KHKT cấp Quốc gia, 1 giải Ba Cuộc thi HSSV với ý tưởng Khởi nghiệp cấp Quốc gia