Sách & Giáo trình STEM

Lập trình Arduino cơ bản

Tài liệu lập trình Arduino cơ bản

Đây là tài liệu hướng dẫn lập trình Arduino cơ bản với bộ kit Arduino Easy Kit, giúp các bạn nắm được những kiến thức cơ bản nhất về Arduino…
Giáo trình STEM nông nghiệp thông minh cùng Yolo:Bit

Giáo trình STEM nông nghiệp thông minh

Đây là bộ giáo trình STEM hướng dẫn chi tiết cách xây dựng mô hình Smart Farm – Nông nghiệp thông minh, do TS. Lê Trọng Nhân biên soạn. Bên…
Menu