Sách & Giáo trình STEM

Bộ lọc
Reset
Reset
15 dự án Scratch theo chủ đề

15 dự án Scratch theo chủ đề

Hướng dẫn 15 dự án Scratch chi tiết về nhiều chủ đề như animation, games, hiệu ứng mô phỏng,…. để bạn có đủ kỹ năng và kiến thức cần thiết…
Lập trình Arduino cơ bản

Tài liệu lập trình Arduino cơ bản

Đây là tài liệu hướng dẫn lập trình Arduino cơ bản với bộ kit Arduino Easy Kit, giúp các bạn nắm được những kiến thức cơ bản nhất về Arduino…