Download Open Scratch Link

Phần mềm giúp kết nối và lập trình Arduino trên nền tảng Open Scratch do OhStem phát triển.

Video hướng dẫn

Bạn gặp khó khăn khi tải và cài đặt phần mềm về máy tính? Tham khảo video bên dưới nhé!

Menu