OhStem Education

Giải pháp toàn diện cho hoạt động dạy học STEM

OhStem App

Phần mềm lập trình dành cho dạy học STEM

Phần mềm lập trình robot OhStem App

Phù hợp với nhiều lứa tuổi

Mầm non

Tiểu học

Trên trung học

Hỗ trợ và tập huấn giáo viên

Cùng với các tài liệu và công cụ hỗ trợ, OhStem Education hỗ trợ tập huấn cho giáo viên (Online & Offline), giúp thầy cô bắt đầu các hoạt động dạy học STEM dễ dàng

Tư vấn thiết kế phòng LAB dạy học STEM

Tư vấn xây dựng phòng LAB STEM

Không gian sáng tạo STEM LAB cần được thiết kế sáng tạo và không rập khuôn, phù hợp với nhu cầu và điều kiện thực tế của từng trường học.

OhStem luôn sẵn sàng tư vấn và hỗ trợ thiết kế phòng LAB chuẩn cho các hoạt động STEM.

Bạn cần sự trợ giúp?

Menu