Lập trình thi đấu Robot

Lập trình thi đấu robot với xBot

Ngày nay, các cuộc thi đấu robot như Robocon ngày càng được tổ chức rộng rãi trên Việt Nam và các nước trên thế giới. Lấy giáo dục STEAM là…
Menu