Lập trình MicroPython với Yolo:Bit

Lập Trình MicroPython Với Yolo:Bit

Ngoài lập trình dạng khối lệnh kéo thả phù hợp cho người mới bắt đầu làm quen với lập trình, Yolo:Bit còn hỗ trợ lập trình dạng text với ngôn…
Menu