Tại sao nên tham gia Webinar STEM này?

Bạn gặp khó khăn trong việc lựa chọn các chủ đề trải nghiệm STEM phù hợp cho Tiểu học

Bạn muốn tổ chức chủ đề trải nghiệm STEM thú vị, thu hút học sinh và lồng ghép được nhiều kiến thức

Muốn cập nhật thêm các hoạt động STEM hay, dễ thực hiện cho CLB STEM của mình

Muốn được trải nghiệm thực tế các kit STEM dùng trong các hoạt động

Nội dung của Webinar STEM miễn phí hướng dẫn cách thực hiện hoạt động trải nghiệm STEM Tiểu học
Nội dung của Webinar STEM miễn phí hướng dẫn cách thực hiện hoạt động trải nghiệm STEM Tiểu học
thùng rác tự mở nắp

Thùng rác thông minh – Tự mở nắp khi có người

Webinar STEM miễn phí hướng dẫn cách thực hiện hoạt động trải nghiệm STEM Tiểu học: Đèn giao thông

Đèn giao thông mô phỏng theo thực tế

Xem lại video

Đăng ký mượn STEM STARTER KIT MIỄN PHÍ

[Chương trình đã kết thúc]

Thiết bị cho mượn tại Webinar STEM miễn phí hướng dẫn cách thực hiện hoạt động trải nghiệm STEM Tiểu học

Diễn giả chương trình