Arduino Kit Advanced

Giới thiệu Arduino Kit Advance

Các bộ phận của Arduino Advance Kit

Arduino Advance Kit là bộ kit thích hợp với các bạn bắt đầu học lập trình với Aruduino. Bộ sản phẩm bao gồm module chính Node WiFi 32 và 12 module cảm biến, ngoại vi.

Các module đều được thiết kế theo dạng chân cắm grove, chống cắm ngược dẫn đến chập nguồn, dễ dàng kết nối bằng dây cắm grove tương ứng:

Dây cắm Grove

Giáo trình đi kèm

Đi kèm với sản phẩm là sách hướng dẫn Lập trình điện tử cùng Arduino Advance Kit với các bài học từ đơn giản tới phức tạp,hướng dẫn chi tiết giúp học sinh làm quen với Lập trình vi điều khiển dễ dàng cùng Arduino IDE.

Tài liệu hướng dẫn
Giáo trình hướng dẫn

Xem giáo trình online tại đây

Thành phần

Bộ sản phẩm bao gồm:

Nội dung
Menu