Cảm biến thông minh trên Yolo:Bit

Trong bài này, chúng ta sẽ cùng làm quen với các cảm biến thông minh trên Yolo:Bit và ứng dụng chúng vào các dự án lập trình khoa học thú vị.

Trên Yolo:Bit đã được tích hợp sẵn cảm biến ánh sáng, cảm biến đo nhiệt độ độ ẩm và cảm biến gia tốc để phục vụ người dùng. Trong bài này, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn một ví dụ mẫu: Cách hiển thị giá trị nhiệt độ trên màn hình LED của Yolo:Bit (Dựa vào cảm biến nhiệt độ):

  • Làm quen với các khối lệnh làm việc với cảm biến nhiệt độ độ ẩm
  • Cách hiển thị nhiệt độ lên màn hình LED của Yolo:Bit

Các khối lệnh làm việc với cảm biến thông minh trên Yolo:Bit

Các khối lệnh để làm việc với cảm biến trên Yolo:Bit đều nằm trong danh mục NGÕ VÀO, bạn có thể vào đây để lấy các khối lệnh mình cần:

Khối lệnh làm việc với các cảm biến thông minh trên Yolo:Bit

Viết chương trình hiển thị nhiệt độ trên LED

Dưới đây là một chương trình đơn giản để Yolo:Bit hiển thị nhiệt độ lên màn hình LED 5×5:

Cách làm việc với cảm biến thông minh trên Yolo:Bit

Đây chỉ  là một chương trình đơn giản về các dự án có sử dụng cảm biến thông minh được tích hợp trên Yolo:Bit. Bạn có thể tham khảo các dự án khác nâng cao hơn trên Website của chúng tôi để tạo ra nhiều dự án thú vị hơn.

Nội dung
Menu