How Can We Help?

Hướng dẫn cài đặt driver

Nếu bạn muốn lập trình cho Yolo:Bit thông qua cáp USB, trước tiên, bạn cần phải cài đặt driver . Nếu bạn chỉ muốn lập trình qua Bluetooth, bạn không cần thực hiện thao tác này.

Cách cài đặt driver

Để máy tính có thể kết nối và làm việc được với các thiết bị sử dụng chip USB CH340 như Yolo:Bit v4, robot xBot hay mạch điều khiển xController bằng dây cáp USB, bạn cần cài đặt driver theo các bước sau:

  • Tải file cài đặt driver tại đây.
  • Lưu ý: Với máy tính Mac OS, bạn tải file tại đây
  • Unzip file đã được download và chạy file CH341SER.EXE để tiến hành cài đặt.
  • Click vào INSTALL:
Màn hình cài đặt driver cho board
Hướng dẫn cài đặt Driver
  • Sau khi cài đặt driver hoàn tất, bạn hãy kết nối thiết bị với máy tính bằng cáp micro USB.
  • Dành cho người dùng hệ điều hành Windows: Bạn có thể vào phần Device Manager. Trong phần Ports (COM & LPT), bạn sẽ thấy một cổng COM mới mỗi khi kết nối USB với thiết bị. Cổng này sẽ biến mất khi rút cáp USB ra.
Hướng dẫn cài đặt Driver
Hướng dẫn cài đặt Driver

Tên cổng COM này có thể khác nhau trên mỗi máy.

  • Dành cho người dùng hệ điều hành macOS: Bạn có thể nhấn vào biểu tượng trái táo, chọn mục About this Mac -> System Report… -> USB. CH341SER USB Driver sẽ xuất hiện tại đây.

Nếu driver chưa được cài đặt, hoặc cài đặt chưa thành công, máy tính sẽ hiển thị “unknown device” tại mục Device Manager. Trong trường hợp này, bạn cần phải tải về và cài lại driver.

Nội dung