How Can We Help?

3. Hướng dẫn sử dụng trang CodeLab Offline

Lập trình trực tiếp từ web mà không cần cài đặt ứng dụng là một trong những ưu điểm của Yolo:Bit. Tuy nhiên, điều này cũng trở thành nhược điểm khi người dùng sử dụng Yolo:Bit trong điều điều kiện không có kết nối Internet. Bài viết này hướng dẫn dùng Codelab offline để lập trình cho Yolo:Bit.

  • Đầu tiền cần tải file yolobit_codelab.
  • Giải nén file vừa tải về.
  • Trong thư mục vừa giải nén, chạy file yolobit.exe.
Giải nén file
  • Mở trình duyệt Chrome và truy cập địa chỉ http://localhost:8000/. Đây là trang web local bạn có thể truy cập vào mà không cần Internet.
Truy cập vào và sử dụng

Tới đây là bạn có thể lập trình cho Yolo:Bit mà không cần kết nối Internet rồi. Hướng dẫn dùng Codelab đến đây là kết thúc.

Chúc các bạn thành công!! 😀 😀

Nội dung