How Can We Help?

Kết nối và lập trình Yolo:Bit với thiết bị bên ngoài

Điều tiếp theo bạn cần biết là cách kết nối và lập trình Yolo:Bit với thiết bị bên ngoài như cảm biến thông minh, động cơ,… để thực hiện các dự án phức tạp hơn.

Trong bài này, bạn sẽ học được cách:

  • Kết nối Yolo:Bit với thiết bị bên ngoài bằng Grove Shield hoặc kẹp cá sấu
  • Làm quen với các khối lệnh để lập trình các thiết bị bên ngoài

Kết nối Yolo:Bit với thiết bị bên ngoài

  • Cắm Yolo:Bit vào Grove Shield theo đúng chiều như hình dưới
  • Kết nối các thiết bị bên ngoài với Grove Shield bằng dây cắm

Kết nối Yolo:Bit với thiết bị bên ngoài bằng Grove Shield

Với các thiết bị như động cơ Servo, bạn có thể lựa chọn kết nối thông qua Grove Shield hoặc qua các dây kẹp cá sấu:

Thông qua Grove Shield

Bạn cắm dây của động cơ Servo vào các chân cắm có sẵn trên Grove Shield như hình dưới.

Chú ý: Bạn nhớ cắm Servo đúng chiều theo màu của dây nhé (dây màu vàng nối với chân cắm màu vàng, tương tự màu đen sẽ nối với chân đen)

Kết nối Yolo:Bit với thiết bị bên ngoài bằng Grove Shield

Thông qua dây kẹp cá sấu

Kết nối động cơ Servo với Yolo:Bit bằng dây kẹp cá sấu như hình dưới. Thứ tự kết nối Servo và các cổng mở rộng (màu vàng) trên Yolo:Bit sẽ như sau:

Động cơ servo Cổng trên Yolo:Bit
Dây cam Cổng P0, P1 hoặc P2
Dây đỏ Cổng 3V3
Dây nâu Cổng GND

Kết nối Yolo:Bit với thiết bị bên ngoài bằng Grove Shield

Các khối lệnh lập trình

Servo

Các khối lệnh lập trình cho động cơ Servo được đặt trong danh mục CHÂN CẮM của phần NÂNG CAO. Ngoài ra, trong danh mục này còn chứa những khối lệnh khác, giúp bạn có thể lập trình với các chân cắm mở rộng của Yolo:Bit

Kết nối Yolo:Bit với thiết bị bên ngoài bằng Grove Shield

Các thiết bị khác

Để lập trình cho các thiết bị thông minh khác, bạn có thể vào mục mở rộng và tải thư viện khối lệnh của module mình cần về. Trong OhStem App đã tích hợp sẵn nhiều thư viện khối lệnh cho nhiều loại module khác nhau để bạn lựa chọn.

Lưu ý: Bạn phải kết nối với Yolo:Bit trước khi tải thư viện.

Kết nối Yolo:Bit với thiết bị bên ngoài bằng Grove Shield

Để làm quen với các dự án có gắn với các thiết bị bên ngoài, bạn có thể tham khảo một số ý tưởng và hướng dẫn chi tiết của chúng tôi tại đây

 

Nội dung