Sự kiện trong lập trình Yolo:Bit

Trong phần này, chúng ta sẽ tìm hiểu về khái niệm sự kiện trong lập trình Yolo:Bit và cách lập trình sử dụng sử kiện

  • Khái niệm và cách ứng dụng các sự kiện (nút nhấn A, B) vào dự án Yolo:Bit
  • Cách sử dụng khối lệnh “Khi nút A/B/cả hai được nhấn”

Khái niệm sự kiện trong lập trình Yolo:Bit

Trong lập trình, sự kiện là một hoạt động sẽ được tạo ra bởi con người, ví dụ như nhấn vào nút A hoặc nút B. Người lập trình có thể viết một chương trình để máy tính biết cần phải làm gì khi một sự kiện xảy ra.

Trong lập trình Yolo:Bit, bạn sẽ sử dụng khối lệnh “Khi nút A được nhấn” để lập trình cho các sự kiện (Nằm trong danh mục NGÕ VÀO):

Sự kiện trong lập trình Yolo:Bit

Để đổi khối lệnh thành “Khi nút B được nhấn”, bạn hãy nhấn vào icon hình tam giác ngược kế bên chữ A và chọn vào nút B là được.

Lập trình Yolo:Bit

Bạn có thể lập trình để Yolo:Bit thực hiện một hành động bất kỳ sau khi sự kiện xảy ra (ví dụ như bật đèn LED, bật nhạc,…) tùy thích.  Trong bài này, hãy thử lập trình một chương trình đơn giản: Hiển thị mặt vui, mặt buồn:

  • Ban đầu, màn hình LED trên Yolo:Bit đang tắt
  • Khi nút A được nhấn, màn hình LED hiển thị mặt vui
  • Khi nút B được nhấn, màn hình LED hiển thị mặt buồn

Bước 1:  Đầu tiên, ta sẽ hiển thị hình ảnh mặt vui trên LED khi nút A được nhấn:

Sự kiện trong lập trình Yolo:Bit

Khi bạn chọn màu sắc cho từng ô, đèn LED sẽ bật ở vị trí và màu sắc tương ứng. Để Yolo:Bit hiển thị mặt vui, bạn hãy lập trình như hình dưới:

Sự kiện trong lập trình Yolo:Bit

Bước 2: Tương tự, lập trình khi nút B được nhấn, Yolo:Bit hiển thị mặt buồn. Chương trình sau khi lập trình sẽ như sau:

Sự kiện trong lập trình Yolo:Bit

Bạn hãy chạy thử chương trình trên và xem kết quả nhé. Đây là ví dụ cơ bản nhất về sự kiện trong lập trình Yolo:Bit, bạn có thể thử các chương trình nâng cao và thú vị hơn.

Nội dung
Menu