Tập huấn STEM online miễn phí cho giáo viên

Chủ đề: IoT (Internet of Things)

Lưu ý: Tham gia Group FB và xem tại phần Hướng dẫn của nhóm

Chương trình tập huấn STEM về IoT - Thầy Lê Trọng Nhân

Mục tiêu của khóa tập huấn STEM

aaa

Kiến thức cơ bản về mạng Internet kết nối vạn vật (Internet of Things)

aa

aaa

Làm quen với Server Adafruit IO – công cụ minh họa tính năng của một ứng dụng IoT

aa

aaa

Thực hiện các dự án dựa trên nền tảng IoT bằng máy tính lập trình mini Yolo:Bit

aa

Nội dung chính

  • Giới thiệu về kết nối vạn vật
  • Lập trình gửi dữ liệu lên Adafruit IO
  • Thiết kế giao diện trực quan trên Adafruit IO
  • Điều khiển thiết bị thông qua Adafruit IO
  • Các ứng dụng tiềm năng dựa trên nền tảng kết nối vạn vật

Lưu ý: Tham gia Group FB và xem tại phần Hướng dẫn của nhóm

Nội dung chi tiết

Chương 1: Giới thiệu

Internet và Internet of Things (IoT)

Các đặc điểm nổi bật của IoT

Giới thiệu về Adafruit IO

Tạo tài khoản trên Adafruit IO

Tạo kênh dữ liệu trên Adafruit IO

Chương 2: Thiết kế Dashboard trên Adafruit IO

Dashboard là gì?
Thiết kế giao diện đồ thị trên Dashboard
Kết nối Dashboard và kênh dữ liệu
Kiểm tra kết nối
Thiết kế giao diện nút nhấn trên Dashboard

Chương 3: Gửi dữ liệu lên Adafruit IO

Giới thiệu về Yolo:Bit
Các thao tác cơ bản trên Yolo:Bit
Thư viện lập trình WIFI MQTT
Kết nối Yolo:Bit vào mạng Wifi
Gửi dữ liệu cảm biến lên Adafruit IO

Chương 4: Nhận dữ liệu từ Adafruit IO

Giới thiệu về điều khiển qua mạng
Khái niệm Publish và Subscribe
Lập trình nhận dữ liệu trên Yolo:Bit
Lập trình điều khiển đèn hiển thị
Tích hợp hệ thống – Gửi & nhận dữ liệu từ Cloud

Chương 5: Nhà thông minh

Giới thiệu
Cảm biến nhiệt độ độ ẩm DHT20
Màn hình LCD 16×2
Đèn & quạt
Tích hợp hệ thống – Thảo luận hướng đến AI

Chương 6: Vườn rau thông minh

Giới thiệu
Cảm biến nhiệt độ và độ ẩm đất
Giới thiệu cảm biến độ dẫn điện
Máy bơm – Loa báo động
Tích hợp hệ thống – Thảo luận hướng đến AI

Chương 7: Cửa thông minh

Giới thiệu
Nhập mật khẩu qua Remote IR
Điều khiển RC Servo
Cảm biến chuyển động
Tích hợp hệ thống – Thảo luận hướng đến AI

Chương 8: Thuyết trình dự án

Giới thiệu
Chia nhóm dự án
Đề xuất ý tưởng và giải pháp
Thực hiện dự án
Thuyết trình – Nhận xét – Hướng phát triển

Lưu ý trước khi tham gia

  • Có Laptop kết nối được với mạng Internet qua Wifi
  • Laptop nên được cài sẵn trình duyệt Web Chrome / Cốc Cốc
  • Nên tìm hiểu trước về cách sử dụng Yolo:Bit tại đây
  • Có thể tìm hiểu trước về Adafruit IO tại đây
  • Khóa học bao gồm 20% lý thuyết và 80% là hướng dẫn thực hành. Do đó, nếu bạn có thiết bị để thực hành thì việc tham gia buổi tập huấn sẽ hiệu quả hơn.

Danh sách thiết bị cần dùng

Danh sách các thiết bị được sử dụng trong khóa học bao gồm như sau (hoặc các thiết bị tương đương):

Tổng chi phí: 1.124.000vnd

OhStem hỗ trợ bạn 824.000vnd

(Cho 50 giáo viên đăng ký đầu tiên)

Chỉ còn: 300.000vnd

Menu