Trong dự án xBot này, chúng ta sẽ thử lập trình cho robot xBot di chuyển cơ bản theo các hướng như đi tới, lui, quay trái, quay phải.

Lập trình cho robot di chuyển cơ bản

Lập trình cho robot di chuyển cơ bản

Giới thiệu về động cơ

xBot được trang bị 2 động cơ để điều khiển 2 bánh sau và một bánh điều hướng ở đầu xe. Các động cơ này sẽ làm cho bánh xe quay và giúp cho xBot di chuyển tự do nhiều hướng (tiến tới, lùi lại, rẽ trái, rẽ phải) hoặc thực hiện một tác vụ phức tạp nào đó theo yêu cầu.

Giới thiệu về động cơ giúp xBot di chuyển cơ bản

Giới thiệu về khối lệnh

Các khối lệnh để điều khiển động bao gồm như sau:

Khối lệnh điều khiển cả 2 động cơ để đi tới, lui, quay trái, quay phải một cách liên tục cho đến khi có lệnh dừng lại hoặc chương trình bị dừng.

Khối lệnh di chuyển cơ bản

Khối lệnh điều khiển cả 2 động cơ để đi tới, lui, quay trái, quay phải trong một thời gian cụ thể rồi dừng lại.Khối lệnh di chuyển cơ bản trong thời gian nhất định

Ngoài ra chúng ta cũng có thể cho xBot di chuyển bằng cách điều khiển tốc độ của từng động cơ 2 bên.

Khối lệnh di chuyển cơ bản từng động cơ

Lưu ý: Tốc độ quay của mỗi động cơ có giá trị từ -100 đến 100. Giá trị tốc độ càng lớn thì động cơ quay càng nhanh.

  • Tốc độ > 0: Động cơ quay thuận chiều, xBot đi tới.
  • Tốc độ < 0: Động cơ quay ngược chiều, xBot lùi lại.

Lập trình di chuyển cơ bản

Di chuyển tới lui

Chương trình sau đây sẽ điều khiển cho xBot di chuyển về phía trước 1 giây và sau đó lùi lại 1 giây (Với điều kiện đặt ra là khi nút trên xBot được nhấn):

Nút nhấn trên xBot - giúp điều khiển di chuyển cơ bản

Nút nhấn trên xBot – giúp điều khiển di chuyển cơ bản

Chương trình như sau:

Chương trình di chuyển cơ bản trên xBot

Trong chương trình trên, ta có sử dụng 2 khối lệnh mới:

Khối lệnh trong lập trình di chuyển cơ bản trên xBot

  • Danh mục: Vòng lặp.
  • Dừng chương trình cho đến khi điều kiện xảy ra (điều kiện bằng True)

Chương trình di chuyển cơ bản trên xBot

  • Danh mục: Đầu vào
  • Trả về giá trị True (giá trị đúng) khi bạn nhấn nút trên bo mạch.  Trả về False  (giá trị sai) khi bạn không nhấn.

Chương trình di chuyển cơ bản trên xBot

Ta dùng khối lệnh này kết hợp với khối lệnh phía trên  để ra lệnh xBot thực hiện khối lệnh tiếp theo khi ta nhấn nút.

Di chuyển quay trái quay phải

Chương trình  sau đây sẽ điều khiển cho xBot quay trái 1 giây và sau đó quay qua phải 1 giây sau khi nút trên xBot được nhấn.

Chương trình di chuyển cơ bản trên xBot

Chương sau đây cũng tương đương nhưng dùng khối lệnh điều khiển tốc độ của từng động cơ. xBot sẽ quay qua phải trong 1 giây rồi quay qua trái 1 giây.

Chương trình di chuyển cơ bản trên xBot

Giải thích: Khi động cơ bên trái quay nhanh (và dẫn đến bánh xe sẽ quay nhanh hơn) hơn động cơ bên phải thì robot sẽ quay qua phải và ngược lại.

Tải chương trình mẫu

Bạn có thể sử dụng trực tiếp chương trình mẫu chúng tôi đã lập trình sẵn cho bạn:

Bạn đã thực hiện thành công dự án trên chưa? Hãy chia sẻ với chúng tôi nhé. Chúng tôi rất hy vọng sẽ nhận được phản hồi từ bạn.

Để tìm hiểu và đặt hàng robot STEM xBot, bạn có thể tham khảo tại đường dẫn sau: đồ chơi STEM xBot

Liên hệ OhStem hoặc để lại bình luận phía dưới nếu bạn có bất kỳ thắc mắc gì nhé:

Tags: ,

Những bài liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Fill out this field
Fill out this field
Vui lòng nhập địa chỉ email hợp lệ.
You need to agree with the terms to proceed

Menu