Tin tức

Tin tức

7Sep

Giới thiệu về Yolo:Bit

Phần cứng Yolo:Bit là một máy tính kích thước nhỏ 5x5cm, được thiết kế dành riêng cho những người mới bắt đầu làm quen với lập trình. Thông số kỹ thuật của Yolo:Bit bao gồm: Vi điều khiển ESP32 của Espressif (160-240 MHz)…