1. Trang chủ
 2. Tin Tức
 3. Các bước dạy học theo dự án chi tiết 2021

Các bước dạy học theo dự án chi tiết 2021

Dạy học theo dự án rất nổi tiếng hiện nay, các giáo viên đã biết chi tiết về nó chưa? Cùng xem qua các bước dạy học theo dự án chi tiết nhất 2021 nhé.

Đây là một phương pháp giảng dạy tập trung vào học sinh là chính, tương tư như phương pháp giáo dục STEM. Phương pháp này chú trọng vào việc khuyến khích học sinh tự học, tìm hiểu kiến thức và trao đổi với nhau, từ đó giúp phát huy các kỹ năng mềm liên quan như kỹ năng giao tiếp, phản biện, giải quyết vấn đề,…. và sự sáng tạo.

Các bước dạy học theo dự án đều phải tuân thủ nhiều quy tắc và kỹ thuật dạy nhất định, giúp thu hút được tất cả học sinh, sinh viên tham gia một cách hào hứng. Quan trọng vẫn là nội dung buổi học và cách triển khai của giáo viên.

Định nghĩa dạy học theo dự án

Dạy học theo dự án là một mô hình lớp học, trong đó học sinh tự lực giải quyết một nhiệm vụ mang tính phức tạp (dưới sự hỗ trợ trực tiếp của GV). Học sinh không những tìm hiểu về lý thuyết mà hơn thế nữa, các em còn được thực hành, thông qua đó khám phá các sản phẩm thực tế và hiểu hơn về kiến thức.

Phân loại

Theo quỹ thời gian các bước dạy học theo dự án:

 • Dự án nhỏ: thực thi trong một buổi học ngắn, hoàn toàn có thể tiến hành hoàn tất từ 2 đến 6 giờ.
 • Dự án trung bình: tiến hành trong một số ngày (còn gọi là ngày thực hiện dự án). Tuy nhiên, dự án sẽ giới hạn trong một tuần hoặc 40 giờ học.
 • Dự án lớn: được thực hiện với quỹ thời gian rất lớn, tối thiểu là một tuần, hoàn toàn có thể lên đến nhiều tuần.
Các bước dạy học theo dự án chi tiết
Các bước dạy học theo dự án chi tiết

>> Có thể bạn quan tâm: Tải mẫu giáo án theo công văn 5512 THCS (Đầy đủ tất cả các môn học)

Theo nhiệm vụ:

 • Dự án tìm hiểu: là dự án khảo sát thực trạng đối tượng.
 • Dự án nghiên cứu: nhằm giải quyết các vấn đề, tìm hiểu về các hiện tượng và quá trình.
 • Dự án kiến tạo: tìm hiểu sâu vào việc tìm hiểu các sản phẩm vật chất hoặc thực thi các hành động thực tế, nhằm làm những nhiệm vụ như trang trí, trưng bày, sáng tác.

Mức độ phức hợp với nội dung học tập:

 • Dự án mang tính phức hợp: trọng tâm của dự án là làm một nhiệm vụ thực hành mang tính phức hợp trên cơ sở vận dụng câu trả lời, kỹ năng dễ nhớ đã học nhằm học hỏi và trải nghiệm một sản phẩm vật chất cụ thể mới.
 • Dự án mang tính tích hợp: là dự án mang nội dung tích hợp nhiều nội dung vào nhau như tiếp thu thực tế, nghiên cứu lý thuyết, đưa ra giải pháp cho các vấn đề, tự mình tham gia vào các hoạt động xây dựng, sáng tạo.

Ngoài các cách phân loại trên, bạn còn hoàn toàn có thể phân loại theo chuyên môn của môn học, liên môn hoặc thậm chí là dự án ngoài môn học); tùy theo sự tiến hành thực hiện của trẻ em (dự án cá nhân, dự án nhóm, dự án lớp…).

Dạy học theo dự án như thế nào là đúng?
Dạy học theo dự án như thế nào là đúng?

>> Có thể bạn sẽ thích: Công cụ dạy học lập trình kéo thả (tương tự Scratch) cho học sinh

Cấu trúc của các bước dạy học theo dự án

Trong các bước dạy học theo dự án có nhiều yếu tố liên quan rất mật thiết với nhau : trẻ em, giáo viên, nội dung học, giáo cụ học, môi trường và thời gian thi hành dự án …

Trẻ em

 • Trẻ em là trung tâm của các bước dạy học theo dự án. Các em không tham gia tách biệt và độc lập với nhau mà sẽ làm việc theo nhóm, đóng vai là những người thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau, có nhiệm vụ cải thiện các bước dạy học theo dự án của mình theo đích đến đã đề ra.
 • Khi bắt tay vào làm nhiệm vụ được giao, học sinh tự quyết định cách tiếp xúc và giải quyết vấn đề đặt ra. Trẻ phải trực tiếp tham gia tiến hành để xử lý các vấn đề.
 • Trong các bước dạy học theo dự án, người học cần thực hành những dự án với những sản phẩm cụ thể, có ý nghĩa và có một giá trị nhất định đối với bản thân và xã hội.

Giáo viên

Cách dạy học theo dự án chi tiết tuwnfgb ước
Các bước dạy học theo dự án chi tiết
 • Trong quá trình dạy học, trách nhiệm của giáo viên, phụ huynh là định hướng, tư vấn, giám sát, hỗ trợ trực tiếp, khích lệ cho trẻ em thi hành các bước trong dự án và thông qua đó phát triển khả năng của bản thân các em.
 • Giáo viên khuyến khích cho học sinh thực hiện vai trò của mình phù hợp với nội dung, quy mô hay chủ đề học; hỗ trợ người học hoàn thành vai trò đó.
 • Tạo môi một ngôi trường học tập, chỉ dẫn, gợi lên những nghi vấn và khơi nguồn thông tin rõ hơn của người học.
 • Tìm hiểu sâu vào quá trình tiếp thu, xử lý các vấn đề và thực hiện những nhiệm vụ cụ thể của các bước dạy học theo dự án
 • Cho phép và khuyến khích trẻ con tự kiến tạo nên thông tin của họ.

Nội dung dạy học

Nội dung dạy học được học sinh phát triển trong quá trình thực hành các bước dạy học theo dự án của giáo viên. Nội dung các bước dạy học theo dự án yêu cầu tuân theo chu trình học và có phạm vi thuộc lĩnh vực liên môn – tích hợp nhiều kiến thức với nhau.

Khi học tập theo dự án, giáo viên yêu cầu phải chọn những nội dung giáo dục học có mối liên quan với cuộc sống ở môi trường xung quanh, hướng tới những vấn đề cấp thiết của thế giới thực tế.

Cách thức dạy học

 • Trong các bước dạy học theo dự án, người tổ chức hoàn toàn có thể phối hợp nhiều phương pháp giáo dục khác nhau: thuyết trình, đàm thoại, nghiên cứu, nêu chuyện cấp thiết, thực thi việc theo nhóm …
 • Học hỏi trong dự án là khám phá. Do đó, học sinh không tiếp nhận kiến thức một cách bị động mà là người tích cực giành lấy câu trả lời. Như vậy, mỗi bài học đều thật sự thu hút đối với học sinh vì đó là những vấn đề có thật trong đời sống hằng ngày.
Các bước dạy học theo dự án chi tiết
Các bước dạy học theo dự án chi tiết

>> Cùng chủ đề: Bộ Bút Vẽ 3D Độc Đáo

Phương tiện dạy học

Phương tiện dạy học trong các bước dạy học theo dự án là sách giáo khoa, tài liệu để tham khảo, máy tính, internet, máy chiếu… trẻ em cần được khen ngợi khi các em biết cách sử dụng công nghệ số để sản xuất một ấn phẩm, khi trình bày chuyện cấp thiết…

Ngoài ra, giáo viên có thể chuẩn bị những giáo cụ dạy học thực tế như Robot lập trình (dùng để áp dụng vào các lớp dạy học theo dự án về chủ đề lập trình Robotics), ngôi nhà mô hình thông minh Smart Home (dùng trong các lớp học về công nghệ tự động hóa và IoT – Internet of Things),…

Nếu có điều kiện, giáo viên nên đầu tư những giáo cụ này, vì đây là công cụ giúp học sinh có thể học qua hình thức vui chơi, từ đó nhớ lâu và hiểu về kiến thức hơn. Những bộ sản phẩm này có kèm giáo án giảng dạy chi tiết cho giáo viên, giáo viên có thể áp dụng các bước dạy học theo dự án chi tiết theo hướng dẫn.

Môi trường và thời gian bắt tay vào làm dự án

Các bước dạy học theo dự án hoàn toàn có thể chỉ giới hạn trong phạm vi một trường học và có độ dài khoảng 1-2 tiết, hoặc chắc chắn có thể vượt ra ngoài phạm vi đó và dài ra khoảng trong suốt năm học.

Các bước dạy học theo dự án

Các bước dạy học theo dự án Sự tham gia của GV Sự tham gia của HS
1. Chuẩn bị
Xây dựng ý tưởng
Lựa chọn Chủ đề, tiểu chủ đề
Lập kế hoạch các nhiệm vụ xây dựng
Phát triển ra bộ câu hỏi định hướng: có nguồn gốc từ nội dung học và mục tiêu cần đạt được.
Thiết kế dự án: xác định lĩnh vực thế giới thực tế áp dụng nội dung học, người nào cần nó, ý tưởng và tên dự án.
Thiết kế các nhiệm vụ cho HS: làm như thế nào để HS tiến hành xong thì bộ câu hỏi được giải quyết và các mục tiêu đề ra cũng đạt được.
Chuẩn bị các tài liệu bổ trợ GV và HS cũng như là các điều kiện để tiến hành dự án trong thế giới thực tế.
Thực hiện theo nhóm để xây dựng chủ đề dự án.
Xây dựng kế hoạch dự án: xác định những công việc cần sắn tay vào làm, thời gian dự kiến, vật liệu, kinh phí, giáo trình thực thi và phân chia công việc trong nhóm.
Chuẩn bị các nguồn kiến thức đáng tin cậy để trang bị vào việc thực thi dự án.Cùng GV thống nhất các tiêu chí để đánh giá dự án.
2. Sắn tay vào làm các bước dạy học theo dự án
Gom góp thông tin
Thực hiện điều tra
Thảo luận với những thành viên khác
Tham vấn tất cả mọi người
Theo dõi, chỉ bảo, đánh giá HS trong quá trình sắn tay vào làm dự án
Liên hệ các khách mời bước đầu cho HS.
Chuẩn bị các điều kiện cơ sở hạ tầng, khích lệ các em khi làm  dự án thành công.
Đánh giá, thông qua sản phẩm cuối cùng của các nhóm HS.
Phân công nhiệm vụ những thành viên trong nhóm tiến hành dự án theo đúng kế hoạch.
Tiến hành gom góp, xử lý thông tin thu được.
Xây dựng sản phẩm hoặc bản báo cáo.
Liên hệ, tìm nguồn ủng hộ khi được yêu cầu.
Thường xuyên phản hồi, thông báo tiến độ cho GV và các nhóm khác.
3. Kết thúc các bước dạy học theo dự án
Tổng hợp các kết quả xây dựng sản phẩm
Trình bày kết quả
Phản ánh lại chương trình học tập
Trang bị yếu tố vật chất cho buổi báo cáo dự án.
Theo dõi, đánh giá sản phẩm dự án của các nhóm. Đặc biệt, phải đưa ra những lời khuyên, rút kinh nghiệm, định hướng cụ thể cho các nhóm dự án, nhằm nâng cao hiệu quả trong những dự án kế đó
Tiến hành giới thiệu sản phẩm.
Tự mình đánh giá các sản phẩm dự án của nhóm.
Đánh giá sơ bộ về sản phẩm dự án của các nhóm khác theo tiêu chí đã đặt ra.
     

Các yếu tố của các bước dạy học theo dự án

Dạy học theo dự án là gì? Có quan trọng không?
Các bước dạy học theo dự án

Cách thức dạy học theo dự án có nhiều yếu tố riêng và rất rõ ràng để phân biệt với các biện pháp khác. Ngoài ra các nhân tố này cũng rất thích hợp và tạo nên sự tích cực cho các học sinh.

Định hướng xây dựng hứng thú cho người học: 

Sẽ rất khác biệt cách học truyền thống, với cách thức giáo dục học theo dự án người học được tiến hành thực hiện lựa chọn nội dung cũng như đề tài phù hợp với trình độ của chính mình, nhờ đó rèn luyện sự thích thú cho các em.

Các bước dạy học theo dự án chi tiết
Các bước dạy học theo dự án chi tiết

Phù hợp với thực tiễn: 

Với các dự án mang chủ đề từ thế giới thực ngoài xã hội, thế giới thực của định hướng nghề nghiệp cũng như là từ cuộc sống. Thông qua đó, giúp các em liên hệ với thực tiễn và cảm thấy say mê hơn. Hơn thế nữa, dự án học hỏi và trải nghiệm còn có ý nghĩa thực tế xã hội khi mà công việc của các em được gắn với đời thường. Với hướng làm đúng và trong các trường hợp lý tưởng thì nó chắc chắn có thể phát triển tính tích cực cho xã hội.

Xây dựng tinh thần tự lực cho học sinh: 

Trong chương trình học, người học phải tự lực, tự ý thức, tiến hành thực hiện tích cực vào các giai đoạn của buổi học. Việc này giúp xây dựng cho  các em sự tự giác và tinh thần trách nhiệm, sáng tạo. Trong giải pháp này, giáo viên, bố mẹ cũng có thể chỉ là người chỉ bảo, bổ trợ. 

Có tính liên môn: 

Các em cần có sự kết nối, xâu chuỗi nhiều kiến thức của nhiều môn học khác nhau nhằm giải quyết các chuyện cấp bách trong thực tiễn.

Tăng khả năng làm việc nhóm:

Việc dạy học theo dự án là phân chia theo nhóm, các em học sinh được chia nhiệm vụ, các em yêu cầu phải biết cách tìm kiếm tri thức và phối hợp cũng như làm từng công việc riêng của bản thân, bắt tay vào làm trách nhiệm của mình.

Định hướng hành động:

Giúp các em có sự kết nối giữa nghiên cứu thuật ngữ và trau dồi.

Định hướng sản phẩm: 

Trong khi học, các sản phẩm sẽ được xây dựng theo định hướng riêng, phù hợp với chức năng, công dụng riêng.

Hướng dẫn dạy học theo dự án về lập trình

Nếu các thầy cô đang muốn tổ chức một lớp học theo dự án về lập trình phù hợp cho học sinh, các giáo viên cần phải bỏ thời gian và công sức rất nhiều. Ngoài ra, việc làm sao để kiến thức lập trình khô khan cho học sinh, để các em có thể nắm được và nhớ lâu các kiến thức này là điều không hề đơn giản.

Nhưng, OhStem sẽ giúp bạn làm điều đó!

Bạn chỉ cần tham khảo chương trình giảng dạy theo hướng STEM của OhStem Education và ứng dụng chúng vào lớp học của bạn một cách đơn giản. Nếu bạn có thắc mắc khác, chúng tôi sẵn sàng giải đáp cho bạn. OhStem còn có dịch vụ training giáo viên,  giúp bạn có thể ứng dụng chương trình STEM này vào giáo dục dễ dàng.

Bạn có thể lựa chọn nhiều chủ đề STEM như lập trình Robotics, lập trình máy tính, dạy cho bé thực hiện các dự án IoT (Internet of Things – Internet kết nối vạn vật),… tùy thích, đây là các chủ đề rất được nhiều giáo viên và phụ huynh quan tâm, muốn giảng dạy cho bé hiện nay.

Xem chương trình giảng dạy STEM tại đây

Gợi ý các thí nghiệm STEM giáo viên có thể áp dụng

Nếu không tìm thấy cách để áp dụng các bước dạy học theo dự án trên vào giảng dạy, giáo viên có thể triển khai một số trò chơi, hoạt động nhóm liên quan tới kiến thức đã học để học sinh hứng thú hơn.

Dù bạn đang dạy môn học nào, bạn cũng có thể tham khảo qua Tổng hợp 10+ thí nghiệm STEM đơn giản, dễ làm cho học sinh tại đây

Các thí nghiệm trên sẽ là hướng dẫn hoặc là gợi ý cho bạn, giúp bạn có thể tổ chức các buổi học thú vị, thu hút được học sinh tham gia. Bên cạnh đó, thí nghiệm STEM là những hoạt động thực tế bổ ích, giúp học sinh phát triển tư duy sáng tạo và hiểu bài hơn một cách hiệu quả.

Tổng kết

Trên đây là các bước dạy học theo dự án chi tiết nhất cho các quý thầy cô có thể tham khảo. OhStem hy vọng bài viết này hữu ích đối với bạn.

Ngoài ra, nếu bạn đang tìm các giáo cụ STEM để ứng dụng vào giảng dạy trên lớp, hãy tham khảo các sản phẩm tại OhStem nhé! Liên lạc OhStem để được tư vấn và hỗ trợ kỹ hơn:

Fanpage: https://www.facebook.com/ohstem.aitt

Hotline: 08.6666.8168

Youtube: https://www.youtube.com/c/ohstem

Tags:
1 Bình luận

Những bài liên quan

1 Bình luận. Leave new

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Fill out this field
Fill out this field
Vui lòng nhập địa chỉ email hợp lệ.
You need to agree with the terms to proceed

Menu