Hướng dẫn cài đặt driver cho xController

You are here:
< All Topics

Để máy tính có thể kết nối được với board điều khiển xController bằng dây cáp usb, bạn cần cài đặt driver cho xController. Bạn làm theo các bước sau:

  • Tải file cài đặt driver tại đây.
  • Unzip file đã được download và chạy file CH341SER.EXE để tiến hành cài đặt.
  • Click vào INSTALL:
Màn hình cài đặt driver cho board
  • Sau khi cài đặt driver hoàn tất, bạn hãy kết nối xController với máy tính bằng cáp micro USB.
  • Dành cho người dùng hệ điều hành Windows: Bạn có thể vào phần Device Manager. Trong phần Ports (COM & LPT), bạn sẽ thấy một cổng COM mới mỗi khi kết nối USB với xController. Cổng này sẽ biến mất khi rút cáp USB ra.

Tên cổng COM này có thể khác nhau trên mỗi máy.

  • Dành cho người dùng hệ điều hành macOS: Bạn có thể nhấn vào biểu tượng trái táo, chọn mục About this Mac -> System Report… -> USB. CH341SER USB Driver sẽ xuất hiện tại đây.

Nếu driver chưa được cài đặt, hoặc cài đặt chưa thành công, máy tính sẽ hiển thị “unknown device” tại mục Device Manager. Trong trường hợp này, bạn cần phải tải về và cài lại driver.

Table of Contents
Menu