Arm:Bit

You are here:
< All Topics

Giới thiệu Arm:Bit

Arm:Bit là mô hình cánh tay robot giúp trẻ bắt đầu làm quen với robotics. Đây cũng là một trong các bộ kit mở rộng của Yolo:Bit. Bạn sẽ lập trình cho Yolo:Bit để điều khiển Arm:Bit.

Các khớp trên cánh tay có gắn các động cơ servo, giúp cánh tay Arm:Bit có thể cử động, thực hiện thao tác “gắp – thả”.

Cánh tay robot Arm:Bit

Thân Arm:Bit là chất liệu mica, các thanh đều được đánh số. Quá trình lắp ráp các thanh thành Arm:Bit hoàn chỉnh được hướng dẫn chi tiết để học sinh tự thực hiện. Quá trình này đòi hỏi sự kiên nhẫn và quyết tâm của học sinh, cũng giúp các em rèn luyện các kỹ năng này.

Giáo trình

Bộ sản phẩm bao gồm

  • 1 x Bộ mica lắp ráp Arm:Bit
  • 1 x Bộ vít, đai ốc
  • 4 x động cơ servo
Table of Contents
Menu