Xe điều khiển Car:Bit

You are here:
< All Topics

Giới thiệu Car:Bit

Car:Bit là mô hình xe điều khiển từ xa, được tích hợp sẵn cảm biến khoảng cách, cảm biến dò đường, module Bluetooth, …

Tương tự các bộ kit mở rộng của Yolo:Bit khác, Car:Bit cũng kết nối với Yolo:Bit qua connector. Học sinh lập trình cho Yolo:Bit để điều khiển Car:Bit.

Xe điều khiển Car:Bit

Car:Bit cũng được tích hợp sẵn pin trên thân xe và mạch sạc để sạc pin cho xe.

Giáo trình

Đi kèm với sản phẩm là sách hướng dẫn Lập trình xe robot cùng Car:Bit, với các bài học hướng dẫn chi tiết cách kết nối và lập trình điều khiển các bài học điều khiển xe.

Xem giáo trình online tại đây.

Thành phần

  • 1 x kit Car:Bit
  • x bản đồ để lập trình xe dò đường chạy theo bản đồ
Table of Contents
Menu