Plant:Bit

You are here:
< All Topics

Giới thiệu Plant:Bit

Bộ tưới cây thông minh Plant:Bit là 1 trong các bộ kit mở rộng của Yolo:Bit.

Bộ tưới cây thông minh Plant:Bit

Bằng cách sử dụng thêm Shield mở rộng cho Yolo:Bit, ta có thể kết nối Yolo:Bit với cảm biến độ ẩm đất, máy bơm và lập trình các chức năng để máy bơm tự động bật khi độ ẩm đất xuống thấp, máy bơm tự động tắt khi độ ẩm đất đạt mức thích hợp.

Mô hình tưới cây thông minh

Hướng dẫn sử dụng

Đi kèm Plant:Bit là tờ hướng dẫn sử dụng và một số ví dụ đơn giản:

Tài liệu hướng dẫn
Tài liệu hướng dẫn

Thành phần

Bộ sản phẩm bao gồm:

  • 1 x Shield mở rộng cho Yolo:Bit
  • 1 x Cảm biến độ ẩm đất
  • 1 x Động cơ bơm nước
  • 2 x Dây cắm grove 
Table of Contents
Menu