Web server là gì?

Khi bạn gõ một địa chỉ (www.google.com) thì bạn có biết kết quả trả về lấy từ đâu không? Đó chính là từ Web Server (máy chỉ web). Web server là phần mềm/phần cứng máy chủ có nhiệm vụ lưu trữ và phân phát nội dung của các trang web thông qua giao thức HTTP và một số giao thức liên quan khác.

Giao thức HTTP là gì?

HTTP là viết tắt của Hypertext Transfer Protocol (Giao thức truyền thông siêu văn bản) là giao thức dựa trên văn bản được sử dụng để giao tiếp giữa máy khách (client) và máy chủ (server). Có nhiều phương thức HTTP, nhưng chỉ có hai phương thức được sử dụng rộng rãi nhất đó là GETPOST.
Máy khách (ví dụ như trình duyệt) gửi yêu cầu HTTP đến máy chủ, sau đó máy chủ trả về một phản hồi cho máy khách. Phản hồi chứa thông tin về trạng thái (status code) và cũng có thể chứa nội dung được yêu cầu.
Đường dẫn của truy vấn HTTP bắt đầu bằng http:// hoặc https:// (cho kết nối được mã hóa).

Phương thức GET

Phương thức GET được sử dụng để lấy dữ liệu từ máy chủ web. Về nguyên tắc, phương thức GET không làm thay đổi dữ liệu trên máy chủ web.

Bạn có thể thấy nội dung truy vấn từ đường dẫn ở trên thanh địa chỉ của trình duyệt. Ví dụ để truy vấn trạng thái của đèn LED:

http://blockynode.local/led

Phương thức POST

Phương thức POST được sử dụng để gửi dữ liệu đến máy chủ với mục đích tạo mới/thay đổi dữ liệu trên máy chủ.

Khác với GET, nội dung truy vấn của phương thức POST được gởi phần thân (body) của HTTP (không dễ dàng nhìn thấy và bảo mật hơn).

Ví dụ phương thức post để bật đèn LED

POST /led HTTP/1.1
Host: blockynode.local
status=on

HTTP Status Code

Bạn có bao giờ gặp lỗi 404 – Not Found khi truy cập một trang web chưa? Mã 404 là một trong những mã trạng thái (status code) phía web server trả về cho client. Ngoài nội dung web server trả về (nếu có) thì web server sẽ gởi status code cho biết yêu cầu đã thành công (status code 200) hay chưa. Dưới đây là những status code phổ biến nhất:

Status Code Ý nghĩa
200 OK: truy vấn thành công
303 Dùng để chuyển hướng đến một đường dẫn (URI) khác
400 Yêu cầu không hợp lệ
401 Người dùng chưa được xác thực
403 Không có quyền try xuất thông tin
404 Không tìm thấy nội dung
500 Lỗi máy chủ

 

Chúng ta sẽ thực hành các phương thức GET, POST ở các bài viết sau.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Fill out this field
Fill out this field
Vui lòng nhập địa chỉ email hợp lệ.
You need to agree with the terms to proceed

1 Bình luận.

  • Đây là khóa học IoT với Arduino phần nâng cao, giúp các bạn làm quen với các khái niệm về phần truyền và nhận dữ liệu lên Internet thông qua kết nối WiFi và nhiều phương thức (protocol) khác nhau.

Menu