WebSocket là gì?

Websocket là giao thức chuẩn cho trao đổi dữ liệu hai chiều giữa client và server. Giao thức WebSocket không chạy trên HTTP, thay vào đó nó thực hiện trên giao thức TCP.

Ưu điểm của Websocket so với HTTP đó là nhẹ hơn rất nhiều, đỗ trễ thấp. Chính vì thế Websocket phù hợp cho những ứng dụng yêu cầu real time (thời gian thực) và ít tốn tài nguyên hệ thống.

Đường dẫn của WebSocket bắt đầu bằng ws:// hoặc wss:// (cho kết nối được mã hóa).

Máy khách (Client) thiết lập kết nối WebSocket thông qua một quá trình được gọi là handshake (bắt tay). Quá trình này bắt đầu bằng việc client gửi một yêu cầu nâng cấp HTTP đến máy chủ, thông báo cho máy chủ rằng máy khách muốn thiết lập kết nối WebSocket.

Sau khi handshake thành công, kết nối HTTP ban đầu được thay thế bằng kết nối WebSocket. Tại thời điểm này, một trong hai bên có thể bắt đầu gửi dữ liệu.

Việc kết thúc kết nối WebSocket có thể thực hiện từ 1 trong 2 phía, thông thường ở phía máy khách.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Fill out this field
Fill out this field
Vui lòng nhập địa chỉ email hợp lệ.
You need to agree with the terms to proceed

1 Bình luận.

  • Đây là khóa học IoT với Arduino phần nâng cao, giúp các bạn làm quen với các khái niệm về phần truyền và nhận dữ liệu lên Internet thông qua kết nối WiFi và nhiều phương thức (protocol) khác nhau.

Menu